Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh sữa, sản phẩm từ sữa )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh sữa, sản phẩm từ sữa )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 2 CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
2 126 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SỮA TH