Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh sữa, sản phẩm từ sữa )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh sữa, sản phẩm từ sữa )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 3 CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
2 119 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SỮA TH
3 224 CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM Á CHÂU SÀI GÒN
4 228 CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO