Phương pháp xếp hạng PROFIT500

22/08/2018

Chuyên mục:

Phương pháp xếp hạng PROFIT500 được xây dựng đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học.

GIAI ĐOẠN 1: LỰA CHỌN NHỮNG DOANH NGHIỆP ĐỦ TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong PROFIT500 phải đảm bảo những tiêu chí sau:

  • Là doanh nghiệp Việt Nam.
  • Được thành lập theo pháp luật Việt Nam
  • Tuân thủ pháp luật và chính sách của nhà nước

Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp

  • Ước lượng Lợi nhuận trước thuế
  • Ước lượng Tổng doanh thu
  • Ước lượng Tổng tài sản
  • Ước lượng Tổng số lao động

Dữ liệu được đánh giá dựa trên các nguồn cơ sở dữ liệu được điều tra độc lập của Vietnam Report và các nguồn khác tính đến thời điểm 31/12 của năm trước đó.

 

GIAI ĐOẠN 2: XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP TRONG BẢNG PROFIT500

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi qua giai đoạn 1) được lựa chọn đưa vào shortlist Profit500 doanh nghiệp Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất để thẩm định và đánh giá chi tiết. Thứ hạng của doanh  nghiệp sẽ được đánh giá khách quan từ cao xuống thấp dựa trên việc tính điểm đối với 3 tiêu chí chính là Lợi nhuận trước thuế, Tổng doanh thu và chỉ số Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu. Các tiêu chí về Quy mô tài sản, Quy mô lao động, Tiềm năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và Uy tín trên truyền thông của doanh nghiệp sẽ là các tiêu chí tham chiếu để hoàn thiện Bảng xếp hạng.

GIAI ĐOẠN 3: CÔNG BỐ BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng PROFIT500 được công bố trên chuyên trang xếp hạng http://profit500.vn và các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp thuộc BXH PROFIT500 được tổ chức thường niên sau một tháng kể từ ngày công bố chính thức.

Khuyến cáo sử dụng

Tất cả những thông tin nêu trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2018 (PROFIT500), các Báo cáo Phân tích Bảng xếp hạng (sau đây gọi chung là Báo cáo Phân tích) đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích.

Mọi số liệu, quan điểm cũng như nhận định trong Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) hoan nghênh các thông tin, ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan để Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích được chính xác và cập nhật hơn.

Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin tham khảo mà không hàm ý khuyến cáo người đọc đầu tư, kinh doanh, bao gồm: mua, bán hay nắm giữ chứng khoán.

Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNR là vi phạm pháp luật.

 

Vietnam Report