Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Chứng khoán )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Chứng khoán )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 21 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CEO: Nguyễn Thị Thu Hiền MST: 0102935813 Ngành nghề: Chứng khoán
2 35 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
CEO: Nguyễn Hồng Nam MST: 0301955155 Ngành nghề: Chứng khoán
3 57 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Chứng khoán
4 58 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Vũ Đức Tiến MST: 0102524651 Ngành nghề: Chứng khoán
5 62 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CEO: Nguyễn Vũ Long MST: 0102065366 Ngành nghề: Chứng khoán
6 71 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Chứng khoán
7 76 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
CEO: Nguyễn Lâm Dũng MST: 0104979904 Ngành nghề: Chứng khoán
8 103 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIX
CEO: Nguyễn Thị Tuyết MST: 0102576064 Ngành nghề: Chứng khoán
9 126 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Trần Hải Hà MST: 0106393583 Ngành nghề: Chứng khoán
10 144 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
CEO: Nguyễn Tiến Thành MST: 0102117529 Ngành nghề: Chứng khoán
11 149 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
CEO: Nguyễn Thanh Thảo MST: 0103014996 Ngành nghề: Chứng khoán
12 169 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
CEO: Pank Won Sang MST: 0305066125 Ngành nghề: Chứng khoán
13 184 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT
CEO: Nguyễn Điệp Tùng MST: 0102324187 Ngành nghề: Chứng khoán
14 192 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
CEO: Trịnh Thanh Cần MST: 0302030508 Ngành nghề: Chứng khoán
15 204 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
CEO: Jeon Mun Cheol MST: 3500881545 Ngành nghề: Chứng khoán
16 211 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
CEO: Nguyễn Thị Thu Huyền MST: 0304734965 Ngành nghề: Chứng khoán
17 246 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CEO: Khổng Phan Đức MST: 0101078450 Ngành nghề: Chứng khoán
18 322 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
CEO: Diệp Trí Minh MST: 0304814339 Ngành nghề: Chứng khoán
19 366 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
CEO: Đỗ Đức Nam MST: 0102124558 Ngành nghề: Chứng khoán
20 389 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HDB
CEO: Nguyễn Đức Hoàn MST: 0304765811 Ngành nghề: Chứng khoán
21 406 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST
CEO: Nguyễn Thành Chung MST: 0102121331 Ngành nghề: Chứng khoán
22 427 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
CEO: Chen Chia Ken MST: 0313642887 Ngành nghề: Chứng khoán
23 439 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AIS
CEO: Đinh Văn Bích MST: 0305191655 Ngành nghề: Chứng khoán
24 442 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
CEO: Hoàng Văn Thắng MST: 0102727651 Ngành nghề: Chứng khoán
25 446 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
CEO: Nguyễn Đỗ Lăng MST: 0102121412 Ngành nghề: Chứng khoán