Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Chứng khoán )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Chứng khoán )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 20 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CEO: Nguyễn Thị Thu Hiền MST: 0102935813 Ngành nghề: Chứng khoán
2 23 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI
CEO: Nguyễn Hồng Nam MST: 0301955155 Ngành nghề: Chứng khoán
3 25 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CEO: Nguyễn Vũ Long MST: 0102065366 Ngành nghề: Chứng khoán
4 38 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Chứng khoán
5 56 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Chứng khoán
6 70 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS
CEO: Nguyễn Lâm Dũng MST: 0104979904 Ngành nghề: Chứng khoán
7 72 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT
CEO: Nguyễn Điệp Tùng MST: 0102324187 Ngành nghề: Chứng khoán
8 76 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIX
CEO: Nguyễn Thị Tuyết MST: 0102576064 Ngành nghề: Chứng khoán
9 87 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Trần Hải Hà MST: 0106393583 Ngành nghề: Chứng khoán
10 88 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
CEO: Nguyễn Tiến Thành MST: 0102117529 Ngành nghề: Chứng khoán
11 91 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
CEO: Pank Won Sang MST: 0305066125 Ngành nghề: Chứng khoán
12 100 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
CEO: Nguyễn Trung Hà MST: 0102114648 Ngành nghề: Chứng khoán
13 119 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST
CEO: Nguyễn Thành Chung MST: 0102121331 Ngành nghề: Chứng khoán
14 130 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CEO: Vũ Đức Mạnh MST: 0101078450 Ngành nghề: Chứng khoán
15 132 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CEO: Lê Mạnh Cường MST: 0102111132 Ngành nghề: Chứng khoán
16 158 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
CEO: Trần Thị Rồng MST: 0102124558 Ngành nghề: Chứng khoán
17 179 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
CEO: Jeon Mun Cheol MST: 3500881545 Ngành nghề: Chứng khoán
18 190 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
CEO: Diệp Trí Minh MST: 0304814339 Ngành nghề: Chứng khoán
19 227 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HD
CEO: Nguyễn Đức Hoàn MST: 0304765811 Ngành nghề: Chứng khoán
20 260 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
CEO: Chen Chia Ken MST: 0313642887 Ngành nghề: Chứng khoán
21 386 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
CEO: Trần Anh Thắng MST: 0306081775 Ngành nghề: Chứng khoán