Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Viễn thông )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Viễn thông )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 28 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT
CEO: Hoàng Việt Anh MST: 0101778163 Ngành nghề: Viễn thông
2 303 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIẾN THÔNG HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Thế Thịnh MST: 0102374420 Ngành nghề: Viễn thông