Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 434 CÔNG TY CP PHIM THIÊN NGÂN
CEO: Văn Chí Hùng MST: 0101595681 Ngành nghề: Truyền hình, phát thanh, phim ảnh