Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh sản phẩm da giầy )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh sản phẩm da giầy )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 91 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÁI BÌNH
2 220 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 434