Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 8 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 11 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG
3 13 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
4 65 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
5 183 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI BÌNH
6 188 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
7 254 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP
8 320 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH
9 423 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP
10 458 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH