Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 69 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
3 131 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
4 176 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
5 273 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
6 407 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
7 413 CÔNG TY CP CITY AUTO
8 416 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HOÀ BÌNH MINH