Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh đường )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 33 CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
2 57 CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA
3 67 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
4 82 CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD
5 216 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIDO
6 280 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
7 338 CÔNG TY TNHH LONG HẢI
8 405 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM
9 485 CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI HÀ