Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu ăn, mỡ động thực vật )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh dầu ăn, mỡ động thực vật )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 254 CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN
2 288 CÔNG TY CP THỰC PHẨM AN LONG