Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 1 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
CEO: Jens Lottner MST: 0100230800 Ngành nghề: Ngân hàng
2 5 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CEO: Nguyễn Đức Vinh MST: 0100233583 Ngành nghề: Ngân hàng
3 6 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CEO: Lưu Trung Thái MST: 0100283873 Ngành nghề: Ngân hàng
4 7 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Đỗ Minh Toàn MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng
5 8 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Phạm Quốc Thanh MST: 0300608092 Ngành nghề: Ngân hàng
6 9 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng
7 14 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
CEO: Nguyễn Đình Tùng MST: 0300852005 Ngành nghề: Ngân hàng
8 15 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng
9 18 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
CEO: Nguyễn Đức Thạch Diễm MST: 0301103908 Ngành nghề: Ngân hàng
10 19 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Lê MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng
11 22 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Hoàng Linh MST: 0200124891 Ngành nghề: Ngân hàng
12 23 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng
13 31 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CEO: Lê Thu Thủy MST: 0200253985 Ngành nghề: Ngân hàng
14 42 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
CEO: Lê Hải MST: 0301412222 Ngành nghề: Ngân hàng
15 46 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
CEO: Nguyễn Quốc Hương MST: 0301179079 Ngành nghề: Ngân hàng
16 55 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
CEO: Trần Ngọc Tâm MST: 0300872315 Ngành nghề: Ngân hàng
17 69 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng
18 104 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
CEO: Nguyễn Văn Trọng MST: 0302963695 Ngành nghề: Ngân hàng
19 112 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
CEO: Lê Huy Dũng MST: 2200269805 Ngành nghề: Ngân hàng
20 132 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
CEO: Lê Quốc Ninh MST: 0107349019 Ngành nghề: Ngân hàng
21 151 CÔNG TY TÀI CHÍNH CP ĐIỆN LỰC
CEO: Lương Hải Sinh MST: 0102806367 Ngành nghề: Ngân hàng
22 191 NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
CEO: Nguyễn Quang Định MST: 1400116233 Ngành nghề: Ngân hàng
23 201 NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
CEO: Ngô Quang Trung MST: 0301378892 Ngành nghề: Ngân hàng
24 240 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Tuấn Anh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng
25 283 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng
26 350 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
CEO: Trương Khánh Hoàng MST: 0311449990 Ngành nghề: Ngân hàng
27 405 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
CEO: Đinh Quang Huy MST: 0107779290 Ngành nghề: Ngân hàng