Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Lưu trú )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Lưu trú )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 168 CÔNG TY CP BÔNG SEN
CEO: Lý Chánh Đạo MST: 0303609880 Ngành nghề: Lưu trú
2 324 CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
CEO: Phan Thị Hồng Vân MST: 3500753423 Ngành nghề: Lưu trú
3 352 CÔNG TY CP QUÊ HƯƠNG LIBERTY
CEO: Đỗ Hoàng Trang MST: 0303462927 Ngành nghề: Lưu trú
4 395 CÔNG TY CP DU LỊCH HỒNG HẢI
CEO: Trần Triệu Châu MST: 4200686538 Ngành nghề: Lưu trú