Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Bán lẻ điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Bán lẻ điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 17 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
2 99 CÔNG TY CP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT