Quy trình xếp hạng

22/08/2018

Chuyên mục:

Phương pháp luận Bảng xếp hạng PROFIT500

 

Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (PROFIT500) được xây dựng đảm bảo  nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học

 

GIAI ĐOẠN 1: LỰA CHỌN NHỮNG DOANH NGHIỆP ĐỦ TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong PROFIT500 phải đảm bảo những tiêu chí sau: 

 
 
  • Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, không phân biệt vốn chủ sở hữu.
  • Tuân thủ pháp luật và chính sách của Nhà nước.
 
     
 

GIAI ĐOẠN 2: XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP TRONG BẢNG PROFIT500

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi lọt qua giai đoạn 1) được lựa chọn đưa vào danh sách dự kiến để thẩm định, đánh giá chi tiết. Thứ hạng của doanh nghiệp sẽ được đánh giá khách quan từ cao xuống thấp dựa trên mô hình tính điểm trọng số các tiêu chí chính bao gồm: lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp bao gồm ROA, ROE, ROR. Bên cạnh đó uy tín của doanh nghiệp trên truyền thông; quy mô lao động cũng là những chỉ tiêu tham chiếu rất quan trọng được sử dụng cùng với các trụ cột trên qua đó có thêm căn cứ đánh giá hiện trạng sức mạnh và triển vọng mỗi doanh nghiệp theo từng khía cạnh.. 

Bảng xếp hạng PROFIT500 được công bố theo 2 Bảng xếp hạng như sau

  • Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (Bảng 1): Bao gồm mọi loại hình doanh nghiệp
  • Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất (Bảng 2): Tiêu chí để lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân là những doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tư nhân lớn hơn hoặc bằng 51%.
 
     
 

GIAI ĐOẠN 3: CÔNG BỐ BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng PROFIT500 được công bố trên chuyên trang http://profit500.vn/ và các phương tiện thông tin đại chúng.

 
     
 

Khuyến cáo sử dụng


Tất cả những thông tin nêu trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2018 (PROFIT500), các Báo cáo Phân tích Bảng xếp hạng (sau đây gọi chung là Báo cáo Phân tích) đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích.


Mọi số liệu, quan điểm cũng như nhận định trong Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích có thể được thay đổi mà không cần báo trước.


Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) hoan nghênh các thông tin, ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan để Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích được chính xác và cập nhật hơn.


Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin tham khảo mà không hàm ý khuyến cáo người đọc đầu tư, kinh doanh, bao gồm: mua, bán hay nắm giữ chứng khoán.


Bảng xếp hạng, Báo cáo Phân tích có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNR là vi phạm pháp luật.

 
     

Theo Vietnam Report