Giới thiệu Bảng xếp hạng Profit500

13/10/2017

Chuyên mục:

Thị trường là vô tận nếu biết kết nối và tận dụng sức mạnh nội tại cùng với một thương hiệu được đảm bảo không chỉ trong nước mà còn trong phạm vi quốc tế.

 

 

BẢNG XẾP HẠNG PROFIT500

 

 

PROFIT500 - BẢNG XẾP HẠNG TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT - dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report, được định kỳ công bố thường niên từ năm 2017 bởi Báo VietnamNet, với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước - đặc biệt gồm GS John Quelch, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard. 

 

 

SỨ MỆNH

 

 

 “ BẢNG XẾP HẠNG PROFIT500 – TÔN VINH CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HIỆU QUẢ VÀ CÓ HIỆU SUẤT SINH LỜI TỐT, NHỮNG CỘT TRỤ TƯƠNG LAI CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TỚI CỘNG ĐỒNG KINH DOANH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.”

 

 

MỤC ĐÍCH

 

  Phát triển PROFIT500 - TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất - trở thành biểu tượng có uy tín quốc gia và quốc tế

  Đảm bảo nguyên tắc khách quan, khoa học và độc lập khi xây dựng và xếp hạng doanh nghiệp thuộc PROFIT500. Doanh nghiệp không phải nộp bất kỳ một khoản phí nào để được vào bảng xếp hạng PROFIT500

  Quảng bá và tôn vinh thương hiệu của các doanh nghiệp thuộc PROFIT500 tới cộng đồng các nhà đầu tư, kinh doanh và người tiêu dùng trong nước và quốc tế, đặc biệt là các thị trường Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản

  Xây dựng Chương trình PROFIT500 nhằm giúp các doanh nghiệp cùng hợp tác, phát triển, có cơ hội mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu toàn cầu

  Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và thực hiện những chuẩn mực trong quản trị kinh doanh, cam kết đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng

  Hỗ trợ các nhà đầu tư, các cổ đông và các nhà quản lý tài chính trong việc tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm năng, những cột trụ tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

   
   
   
   

 

Theo Vietnam Report