Tăng trưởng kinh tế thấp nhất lịch sử thống kê

29/06/2020

Chuyên mục:

Mức tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2020 chỉ đạt 1,81% được cơ quan thống kê thừa nhận là thách thức cho mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,8%.