Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Cung cấp, kinh doanh nước )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Cung cấp, kinh doanh nước )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 164 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CEO: Đinh Chí Đức MST: 3500101386 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
2 171 CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VINACONEX
CEO: Nguyễn Văn Tốn MST: 5400310164 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
3 201 CÔNG TY CP NƯỚC THỦ DẦU MỘT
CEO: Trần Thế Hưng MST: 3702226772 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
4 318 CÔNG TY CP VIWACO
CEO: Nguyễn Việt Anh MST: 0101624050 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước
5 358 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC KÊNH ĐÔNG
CEO: Phạm Phú Quý MST: 0302912771 Ngành nghề: Cung cấp, kinh doanh nước