Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh giấy và các sản phẩm từ giấy )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 34 CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM
2 234 CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE
3 456 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NGỌC DIỆP
4 460 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINA PAPER