Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 214 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
2 469 CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH