Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kim khí… )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kim khí… )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 4 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2 85 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN
3 95 CÔNG TY CP THÉP POMINA
4 150 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH
5 487 CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN
6 488 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC