Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kim khí… )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kim khí… )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 8 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2 354 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
3 450 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TONMAT