Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kim khí… )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công kim loại, sắt thép, kim khí… )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 1 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2 17 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN
3 28 CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
4 46 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
5 50 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á
6 110 CÔNG TY CP THÉP TVP
7 203 CÔNG TY CP ỐNG THÉP THUẬN PHÁT
8 275 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
9 476 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH
10 488 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG