Kiểm tra vệ sinh, an toàn chức năng Nhà máy Thủy điện A Lưới tháng 4/2018

18/05/2018

Chuyên mục:

Theo kế hoạch định kỳ, phòng kỹ thuật CTCPTĐ miền Trung đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp các khu vực của Nhà máy Thủy điện A Lưới.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra khu vực xa nhất là đập tràn của nhà máy.

Đường vào nhà vận hành.

Kiểm tra sổ nhật ký vận hành.

Các kíp trực đã đảm bảo vệ sinh khu vực vận hành và ghi chép nhật ký công tác đúng quy định.

Cầu trục “chân dê”.

Sau khi hoàn thành kiểm tra tại đập tràn, tổ đã tiếp tục thực hiện kiểm tra tại khu vực cửa nhận nước.

Kiểm tra tình trạng máy phát Điêzen dự phòng.

Kiểm tra khởi động máy phát.

Công tác vệ sinh công nghiệp và đảm bảo khả năng vận hành thiết bị đạt yêu cầu.

Tổ máy H1 sau đại tu lần thứ nhất.

Khu vực nước làm mát máy phát.

Toàn bộ khu vực được kiểm tra tại nhà máy được vệ sinh sạch sẽ đạt yêu cầu.

Công tác vệ sinh cơ bản đã đi vào nề nếp, đảm bảo tính “chính quy”, bài bản cho một nhà máy phát điện công nghiệp thuộc loại lớn tại Miền Trung.

Thủy điện miền Trung