Giảm 10% phí thẩm định an toàn vệ sinh thực phẩm vì COVID-19

13/08/2020

Chuyên mục:

Từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí thẩm định như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành.

Ngày 12/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông tư này được ban hành nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

giam 10 phi tham dinh an toan ve sinh thuc pham vi covid 19
Giảm 10% phí thẩm định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí thẩm định như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... (theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC) thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành.

Kể từ ngày 1/1/2021, việc nộp các loại phí trên sẽ được áp dụng 100% theo quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC.

Nội dung sửa đổi, bổ sung trong Thông tư mới này nêu rõ, trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. 30% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2020.

Thanh Thư

Theo Tạp chí Thời Đại