Bảo hiểm PVI xuất sắc hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020

16/12/2020

Chuyên mục:

Bảo hiểm PVI vừa tổ chức thành công chương trình Sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm. 

Ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI điều hành Hội nghị

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kết thúc 3 quý đầu năm 2020, nền kinh tế toàn cầu suy thoái, nhiều tập đoàn tăng trưởng âm, Bảo hiểm PVI vẫn duy trì tốt kinh doanh và lợi nhuận. Tính riêng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, sau 9 tháng đã bằng 116% kế hoạch năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 572 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 300 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong lĩnh vực bảo hiểm Công nghiệp Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì vị thế nhà Bảo hiểm Công nghiệp số 1 Việt Nam với doanh thu từ khối Doanh nghiệp đath hơn 2.800 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái

Bảo hiểm PVI cũng đã tái tục thành công 100% các dịch vụ thuộc lĩnh vực Dầu khí - Năng lượng, nghiệp vụ Bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người đã có lãi.

Trong công tác phát triển mạng lưới, Bảo hiểm PVI tiếp tục mở rộng thị trường, thành lập 2 ĐVTV mới là Bảo hiểm PVI Thành Đô và Bảo hiểm PVI Âu Lạc nhằm góp phần tăng doanh thu đồng thời quảng bá thương hiệu PVI ngày một sâu rộng hơn.

Một trong những thành tích nổi bật của Bảo hiểm PVI năm 2020 là tăng vốn điều lệ lên 3.100 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm có vốn lớn nhất thị trường.

Tại Hội nghị, với tinh thần tương thân tương ái, Bảo hiểm PVI đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị bão lũ. Trước đó, Bảo hiểm PVI cũng đã ủng hộ 5 tỉnh miền Trung 1 tỉ đồng.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI