Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 4 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2 5 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3 8 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CEO: Lưu Trung Thái MST: 0100283873 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
4 11 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CEO: Kalidas Ghose MST: 0102180545 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
5 14 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Đỗ Minh Toàn MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
6 17 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
7 19 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Lê MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
8 22 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
9 26 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
10 27 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
11 28 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
CEO: Nguyễn Duy Hưng MST: 0301955155 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
12 30 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
13 36 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
14 37 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
15 46 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
16 50 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
17 54 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
18 57 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
19 76 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
20 90 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CEO: Lê Thu Thủy MST: 0200253985 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
21 108 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
22 117 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST
CEO: Bùi Quang Bách MST: 0102121331 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
23 124 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
24 128 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Tuấn Anh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
25 147 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT
26 152 CÔNG TY TÀI CHÍNH CP ĐIỆN LỰC
CEO: Lương Hải Sinh MST: 0102806367 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
27 153 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
28 184 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
29 185 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T
30 186 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
31 187 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
CEO: Bùi Tấn Tài MST: 0302030508 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
32 199 NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
33 213 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
CEO: Nguyễn Hiếu MST: 0304734965 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
34 220 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
35 230 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
36 250 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX
37 256 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
38 272 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN IB
CEO: Đang cập nhật MST: 0102576064 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
39 314 NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
40 361 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán