Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
2 5 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
3 6 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CEO: Lưu Trung Thái MST: 0100283873 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
4 8 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Đỗ Minh Toàn MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
5 13 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CEO: Kalidas Ghose MST: 0102180545 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
6 14 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
7 19 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
8 20 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
9 21 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
10 22 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
11 26 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Lê MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
12 31 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
13 37 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
14 41 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
15 45 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
16 47 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
17 51 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
18 52 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
19 53 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
20 62 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
21 70 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CEO: Lê Thu Thủy MST: 0200253985 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
22 81 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT
23 87 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
24 104 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
25 142 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Tuấn Anh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
26 143 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
27 149 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN IB
CEO: Cao Thị Hồng MST: 0102576064 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
28 159 CÔNG TY TÀI CHÍNH CP ĐIỆN LỰC
CEO: Lương Hải Sinh MST: 0102806367 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
29 192 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Trần Hải Hà MST: 0106393583 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
30 207 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
31 211 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
32 215 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
33 231 NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
34 241 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
35 279 NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT
CEO: Ngô Quang Trung MST: 0301378892 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
36 307 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
CEO: Bùi Tấn Tài MST: 0302030508 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
37 323 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
38 332 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
CEO: Pank Won Sang MST: 0305066125 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
39 342 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
CEO: Nguyễn Hiếu MST: 0304734965 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
40 382 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
41 399 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ARTEX
42 484 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST
CEO: Bùi Quang Bách MST: 0102121331 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
43 489 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán