Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 5 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2 7 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3 8 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CEO: Lưu Trung Thái MST: 0100283873 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
4 17 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Đỗ Minh Toàn MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
5 23 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
6 27 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Lê MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
7 28 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
8 42 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
9 43 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
10 51 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
11 60 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
12 66 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
13 74 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
14 79 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
15 80 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
16 96 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
17 122 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
18 142 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T
19 158 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
20 168 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
21 173 NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
22 175 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Võ Văn Châu MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
23 185 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
24 195 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
25 197 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
26 214 NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
27 225 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
28 230 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
29 254 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
30 262 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
CEO: Nguyễn Trung Hà MST: 0102114648 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
31 283 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN