Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Vàng, bạc, đá quý )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Vàng, bạc, đá quý )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 38 CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)
CEO: Lê Trí Thông MST: 0300521758 Ngành nghề: Vàng, bạc, đá quý
2 310 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
CEO: Đỗ Minh Đức MST: 0100365621 Ngành nghề: Vàng, bạc, đá quý