Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải hàng không )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải hàng không )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 7 CÔNG TY CP HÀNG KHÔNG VIETJET
CEO: Nguyễn Thị Phương Thảo MST: 0102325399 Ngành nghề: Vận tải hàng không