Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải đường thủy )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải đường thủy )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 204 CÔNG TY CP ÂU LẠC
CEO: Mai Văn Tùng MST: 0302704796 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
2 348 CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY TÂN CẢNG
CEO: Lê Hoàng Linh MST: 3501472714 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
3 383 CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
CEO: Nguyễn Duyên Hiếu MST: 0305390530 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
4 482 CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CEO: Đỗ Ngọc Lâm MST: 0300424088 Ngành nghề: Vận tải đường thủy