Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải đường bộ, đường sắt, đường ống )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải đường bộ, đường sắt, đường ống )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 130 CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
2 137 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
3 275 CÔNG TY CP CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
4 434 CÔNG TY CP VINAFREIGHT
5 462 CÔNG TY CP HOÀNG HÀ