Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 306 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH
2 324 CÔNG TY CP NAFOODS GROUP
3 400 CÔNG TY CP PHÚC SINH
4 414 TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM
5 478 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK