Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 52 CÔNG TY CP GỖ AN CƯỜNG
2 58 CÔNG TY CP GỖ MDF VRG DONGWHA
3 477 CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC
4 495 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH