Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 290 CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI