Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 64 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
2 332 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T