Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 2 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 15 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
3 190 CÔNG TY CP LEXUS THĂNG LONG
4 205 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
5 243 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH