Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 6 CÔNG TY CP ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
2 97 CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
3 221 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
4 246 CÔNG TY CP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
5 333 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI
6 352 CÔNG TY TNHH MOTOR N.A VIỆT NAM
7 416 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG