Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 289 CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
2 433 CÔNG TY CP ĐIỆN MÁY R.E.E
3 453 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
4 492 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ