Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 33 CÔNG TY CP VICOSTONE
2 80 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
3 146 CÔNG TY CP PRIME ĐẠI LỘC
4 149 CÔNG TY CP CMC
5 356 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ
6 399 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
7 436 CÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
8 457 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN XI MĂNG CẦN THƠ
9 500 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON