Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 49 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
2 95 CÔNG TY CP PYMEPHARCO
3 125 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
4 159 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
5 196 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
6 200 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
7 240 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
8 258 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
9 264 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG
10 270 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
11 278 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
12 305 CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA
13 392 CÔNG TY TNHH RUBY
14 413 CÔNG TY CP THÀNH NHƠN
15 419 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MINH DÂN
16 422 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM
17 435 CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
18 447 CÔNG TY TNHH DƯỢC HANVET
19 449 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ
20 461 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 (FORIPHARM)
21 480 CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
22 487 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ECO
23 497 CÔNG TY CP NAM DƯỢC
24 498 CÔNG TY CP DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y (HANVET)