Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 116 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
2 407 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN ME KONG