Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 166 TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
CEO: Phạm Xuân Trình MST: 0301446006 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
2 241 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP (TÊN CŨ
3 251 CÔNG TY CP SỢI THẾ KỶ
CEO: Đặng Triệu Hòa MST: 0302018927 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
4 360 CÔNG TY CP DAMSAN
CEO: Vũ Huy Đông MST: 1000389853 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
5 394 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
CEO: Thái Tuấn Chí MST: 0301455459 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
6 485 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
CEO: Nguyễn Thị Mai MST: 1000400095 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt