Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 79 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG
2 104 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TRUNG NAM
3 139 CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI
4 157 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
5 158 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
6 164 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM
7 167 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
8 174 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
9 202 CÔNG TY CP SÔNG BA
CEO: Phạm Phong MST: 0400439955 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện
10 208 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A
11 211 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
12 226 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN GIA LAI
13 232 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
14 242 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
15 373 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN-ĐIỆN LỰC 3
16 389 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
17 409 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
18 450 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG