Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 66 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
2 176 CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
3 259 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
4 311 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN
5 327 CÔNG TY CP NICOTEX
6 451 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
7 456 CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI