Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 55 CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH
2 60 CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
3 101 CÔNG TY CP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
4 111 CÔNG TY CP NHỰA OPEC
5 123 CÔNG TY CP SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN
6 129 CÔNG TY CP EUROWINDOW
7 235 CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU
8 277 CÔNG TY CP BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
9 330 CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM
10 406 CÔNG TY CP BAO BÌ TÍN THÀNH
11 412 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA