Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 55 CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH
2 60 CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
3 101 CÔNG TY CP NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
4 111 CÔNG TY CP NHỰA OPEC
5 123 CÔNG TY CP SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN
6 129 CÔNG TY CP EUROWINDOW
7 235 CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU
8 277 CÔNG TY CP BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
9 330 CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM
10 331 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
11 406 CÔNG TY CP BAO BÌ TÍN THÀNH
12 412 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA