Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 120 CÔNG TY CP HÓA CHẤT Á CHÂU
2 281 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
3 294 CÔNG TY CP TICO
4 349 CÔNG TY CP SƠN BẠCH TUYẾT
5 405 CÔNG TY CP SƠN Á ĐÔNG
6 420 CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG
7 428 CÔNG TY CP HOÁ CHẤT NHỰA
CEO: Bùi Tố Minh MST: 0100942205 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác