Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 210 CÔNG TY CP BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG