Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da và sản phẩm có liên quan )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 39 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÁI BÌNH
2 109 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 434
3 171 CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
4 446 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG