Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 2 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2 20 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT
3 45 CÔNG TY CP THÉP POMINA
4 285 CÔNG TY CP KIM LOẠI MÀU VÀ NHỰA ĐỒNG VIỆT
5 288 CÔNG TY CP THÉP DANA Ý
6 300 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC
7 318 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
8 329 CÔNG TY CP THÉP VIỆT THÀNH LONG AN
9 337 CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
10 343 CÔNG TY TNHH THÉP TÂY NGUYÊN
11 374 CÔNG TY CP NỘI THẤT 190
12 444 CÔNG TY CP THÉP TVP
13 452 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
14 472 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ
15 488 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NGỌC DIỆP