Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 25 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN
2 43 CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
3 65 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á
4 140 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
5 141 CÔNG TY CP ĐẠI THIÊN LỘC
6 222 CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
7 316 CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT - TIỆP
8 370 CÔNG TY CP CƠ KHÍ YÊN THỌ
9 381 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SUNHOUSE
10 469 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ