Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 72 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
2 87 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX
3 150 CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC)
4 214 CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM
5 236 CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO)
6 395 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
7 455 CÔNG TY TNHH HẢI LINH
8 471 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÓC MÔN