Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Kinh doanh tổng hợp )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Kinh doanh tổng hợp )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 198 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG
CEO: Nguyễn Quốc Đạo MST: 1100414052 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
2 279 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
CEO: Nguyễn Thanh Hùng MST: 0300482393 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
3 366 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
CEO: Nguyễn Bá Hùng MST: 0101099228 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
4 403 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
CEO: Phạm Quang Minh MST: 4200810665 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
5 439 CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH
CEO: Nguyễn Hữu Đường MST: 0100276146 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
6 470 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CEO: Vũ Bá Khánh MST: 0102222393 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp