Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Kinh doanh kim loại: sắt, thép, kim khí… )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Kinh doanh kim loại: sắt, thép, kim khí… )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 78 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
2 81 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
3 100 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
4 225 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
5 334 CÔNG TY CP QH PLUS
6 368 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG
7 387 CÔNG TY CP ỐNG THÉP THUẬN PHÁT
8 396 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH
9 397 CÔNG TY TNHH TM THÉP TOÀN THẮNG
10 411 CÔNG TY CP THÉP VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP
11 494 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NAM VIỆT