Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Khai khoáng khác và các hoạt động hỗ trợ )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 134 CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ
2 350 CÔNG TY CP HOÁ AN