Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Hoạt động nghệ thuật, dịch vụ vui chơi, giải trí )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Hoạt động nghệ thuật, dịch vụ vui chơi, giải trí )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 243 CÔNG TY CP CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN